767/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 11 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1227/2004:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sairauksien harvinaisuuden, erikoissairaanhoidon vaativuuden tai erikoissairaanhoidon järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella erityistason sairaanhoitoon kuuluvista tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidosta sekä niistä terveydenhuollon toimintayksiköistä, joihin nämä keskitetään.

2 §
Määritelmät

Alueellisesti keskitettävällä erityistason sairaanhoidolla tarkoitetaan erityisvastuualueella yliopistolliseen sairaalaan tai muuhun vastaavan tasoiseen sairaalaan keskitettävää erikoissairaanhoitoa.

Valtakunnallisesti keskitettävällä erityistason sairaanhoidolla tarkoitetaan harvempaan kuin viiteen yliopistosairaalaan tai vastaavaan terveydenhuollon toimintayksikköön keskitettävää hoitoa.

3 §
Erityistason sairaanhoidon keskittämistä koskevat yleiset periaatteet

Erityistason sairaanhoitoon kuuluvat tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot keskitetään joko alueellisesti viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan terveydenhuollon toimintayksikköön taikka valtakunnallisesti harvempaan kuin viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan terveydenhuollon toimintayksikköön. Valtakunnallisesti keskitettävään erityistason sairaanhoitoon kuuluvat toiminnot, jotka ovat harvinaisia ja vaativat korkeatasoista lääketieteellistä osaamista tai välineistöä.

Jos muut kuin yliopistolliset sairaalat toteuttavat erityistason sairaanhoitoa joko omana toimintanaan tai ostopalveluna, niiden on erityisesti varmistuttava siitä, että palvelu vastaa yliopistollisen sairaalan erityisosaamisen laatutasoa.

4 §
Alueellisesti keskitettävä erityistason sairaanhoito

Kullakin viidellä yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella sovitaan sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien kesken ne tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot, jotka niissä on sairauksien harvinaisuuden, hoidon vaativuuden tai sen järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella tarkoituksenmukaista keskittää alueellisesti. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit laativat alueellisesti keskitettävistä tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista yhteisen erikoisalakohtaisen luettelon sekä ylläpitävät ja päivittävät sitä.

5 §
Valtakunnallisesti keskitettävä erityistason sairaanhoito

Valtakunnallisesti keskitettävä erityistason sairaanhoito keskitetään seuraavasti:

1) Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala:

aivoverisuonten ohitusleikkaukset,

allogeeniset luuytimen kantasolusiirrot,

epikeratofakialeikkaukset,

epilepsian invasiivinen diagnostiikka ja kirurginen hoito,

erittäin vaikeiden palovammojen primaarihoito,

huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelu sekä leikkaushoito,

imeväisten avosydänkirurgia ja muu vaativa lasten sydänkirurgia,

kraniofakiaalisen epämuodostuman primaari leikkaushoito,

lasten sappitieatresian hoito,

lasten glaukooman leikkaushoito,

luudysplasioiden (diastrofinen kasvuhäiriö, akondroplasia) vaativa leikkaushoito,

luusyövän primaarinen hoito,

munuaisen-, haiman-, maksan- sydämen- ja keuhkonsiirrot,

oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset,

retinoblastooman hoito,

silmän malignin melanooman muu hoito kuin silmän poisto,

skolioosin leikkaushoito,

transseksuaalisten henkilöiden psykiatriset ja endokrinologiset tutkimukset ja hoidon aloitus sekä sukuelinkirurgia lukuun ottamatta kohdun ja munasarjojen poistoa,

vaativa invasiivinen sikiötutkimus ja -hoito,

vasta-ainepositiivisten (F-VIII) hemofiliapotilaiden leikkaushoito

2) Tampereen yliopistollinen sairaala:

luusyövän primaarinen hoito,

oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset,

skolioosin leikkaushoito,

transseksuaalisten henkilöiden psykiatriset ja endokrinologiset tutkimukset ja hoito,

vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrinen hoito

3) Turun yliopistollinen keskussairaala:

allogeeniset luuytimen kantasolusiirrot,

luusyövän primaarinen hoito,

ylipainehappihoito ja siihen välittömästi liittyvä leikkaushoito

4) Oulun yliopistollinen sairaala:

huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonaishoidon suunnittelu sekä leikkaushoito lukuun ottamatta huulihalkioiden primaarista leikkaushoitoa,

kraniofakiaalisen epämuodostuman primaari leikkaushoito,

lasten glaukooman leikkaushoito,

oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset,

skolioosin leikkaushoito,

vaativa invasiivinen sikiötutkimus ja -hoito

5) Kuopion yliopistollinen sairaala:

epilepsian invasiivinen diagnostiikka ja kirurginen hoito,

erittäin vaikeiden palovammojen primaarihoito,

luusyövän primaarinen hoito

6) Valtion mielisairaalat

oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentilatutkimukset

7) Niuvanniemen sairaala

vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrinen hoito.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään keskitetään skolioosin leikkaushoito, vasta-ainepositiivisten (F-VIII) hemofiliapotilaiden leikkaushoito, juveniilin reuman vaativa leikkaushoito sekä selkäydinvammapotilaan akuuttivaiheen kuntoutus sellaiseen yksityiseen terveydenhuollon toimintayksikköön, jolla on riittävän pitkäkestoinen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva laatunäyttö kyseisen toiminnan harjoittamisesta.

6 §
Seuranta

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä yhteisesti annettava sosiaali- ja terveysministeriölle 4 §:ssä tarkoitettu luettelo.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus ylläpitää ja päivittää erityistason sairaanhoitoon kuuluvien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoitojen voimassa olevien luokitusten mukaiset koodit.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä lokakuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan 20 päivänä kesäkuuta 2001 annettu sosiaali- ja terveysministeriön ohje 2001:2 "Erityistason sairaanhoidon järjestäminen".

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Päivi Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.