763/2006

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2006

Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rekisterihallinnon suoritteiden maksuista 16 päivänä maaliskuuta 2005 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (160/2005) 4 §:n 1 momentin 4 kohta ja

lisätään liitteenä olevan maksutaulukon VIII osaan uusi kohta seuraavasti:

4 §

Väestörekisterikeskuksen omakustannusarvon mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


4) henkilökorttilain (829/1999) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varmenteiden myöntäminen sähköiselle henkilökortille ja sirualusta sekä passilain (671/2006) 5 §:n 3 momentissa tarkoitettujen varmenteiden luominen passille;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Leena Lehtonen

Liite

MAKSUTAULUKKO

VIII SÄHKÖISEN ASIOINNIN PALVELUT


Passilain 5 §:ssä tarkoitettujen varmenteiden luominen passille

Passivarmenne 6 €/asiakirja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.