761/2006

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus viestintähallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan 29 päivänä tammikuuta 2004 viestintähallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (60/2004) 1 §:n 2 momentin 7 kohta, ja

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

7) kerätä tietoa verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin ja lisäarvopalveluihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista sekä näiden palvelujen merkittävistä vikatilanteista ja häiriötilanteista, selvittää verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin ja lisäarvopalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia sekä näiden palvelujen vikatilanteita ja häiriötilanteita ja tiedottaa tietoturva-asioista;


Viestintävirasto voi tuottaa 2 momentissa mainittuihin tehtäviinsä liittyviä palveluita ja solmia niitä koskevia sopimuksia.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Kirsi Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.