757/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus luvanvaraisen tavaraliikenteen vakavaraisuudesta ja yrittäjäkoulutuksen järjestämisestä

Liikenne- ja viestintäministeriö on kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) 10 §:n 2 momentin ja 13 §:n 6 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Vakavaraisuus

Liikenneluvan hakijalla tai haltijalla on oltava käytettävissään varoja jokaista liikenteessä käytettävää kuorma-autoa kohden vähintään 10 000 euroa ja muuta autoa sekä liikennetraktoria kohden vähintään 4 000 euroa.

2 §
Yrittäjäkoulutuksen pituus ja sisältö

Tavaraliikenteen yrittäjäkurssin pituus on vähintään 140 keskimäärin ainakin 45 minuutin pituista oppituntia. Kurssin opetussisältöön tulee kuulua ainakin maanteiden kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapauden tehokkaan käyttämisen edistämiseksi annetun neuvoston direktiivin 96/26/EY liitteessä I luetellut maanteiden tavaraliikennettä koskevat aihepiirit. Kurssi on suunniteltava niin, että 2 momentissa tarkoitettu liikennetraktoriyrittäjäkurssi voidaan suorittaa osana sitä. Liikennetraktorikurssin suorittanut tai liikennetraktoriyrittäjäluvan saanut vapautetaan kurssin siitä osasta, joka on tarkoitettu liikennetraktoriyrittäjälle.

Liikennetraktoriyrittäjäkurssin pituus on vähintään 40 keskimäärin ainakin 45 minuutin pituista oppituntia. Kurssin opetussisältöön tulee kuulua soveltuvin osin 1 momentissa mainitun direktiivin liitteen kansallista tavaraliikennettä koskevat aihepiirit.

Oppilaitos antaa kurssista todistuksen.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Jorma Hörkkö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.