751/2006

Annettu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun rautatielain (555/2006) 18 §:n 1 ja 2 momentin ja 23 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Aikataulukausi

Rautatielain (555/2006) 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu rautatieliikenteen aikataulukausi alkaa kunakin vuonna joulukuun toisena viikonvaihteena lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 00.00 ja päättyy seuraavana vuonna vastaavana aikana.

2 §
Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutokset aikataulukauden aikana

Ratahallintokeskus voi muuttaa säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin jakamisesta antamiaan päätöksiä siten, että muutokset voivat tulla voimaan:

1) aikataulukauden alkaessa;

2) perusopetuslain (628/1998) 23 §:n 2 momentin nojalla säädettävän lukuvuoden koulutyön päättymistä seuraavana viikonvaihteena lauantain ja sunnuntain välisenä yönä; sekä

3) Ratahallintokeskuksen erityisistä syistä päättäminä muina ajankohtina.

Ratahallintokeskuksen 1 momentin 3 kohdan perusteella tekemät päätökset on julkaistava Ratahallintokeskuksen määräyskokoelmassa.

3 §
Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin hakeminen ja sitä koskeva päätös

Ratakapasiteetin hakijan on haettava ratakapasiteettia Ratahallintokeskukselta 1 §:ssä tarkoitettua aikataulukautta varten aikaisintaan 12 ja viimeistään kahdeksan kuukautta ennen aikataulukauden voimaantuloa.

Ratakapasiteetin hakijan on haettava ratakapasiteettia Ratahallintokeskukselta 2 §:ssä tarkoitettua muutosta varten viimeistään neljä viikkoa ennen säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin muutoksen voimaantuloa.

Ratahallintokeskuksen on annettava muutettua säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin jakamista koskeva päätös ilman kohtuutonta viivytystä.

4 §
Kiireellisen ratakapasiteetin hakuajat

Ratakapasiteetin hakija voi hakea rautatielain 23 §:ssä tarkoitettua kiireellistä ratakapasiteettia 2 §:ssä tarkoitettujen muutosajankohtien väliselle ajalle 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun hakuajan päättymisen jälkeen.

Sen estämättä, mitä 3 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, museoliikenteen harjoittaja voi hakea rautatielain 54 §:ssä tarkoitettua museoliikennettä varten ratakapasiteettia säännöllisen liikenteen muutosajankohdista riippumatta, kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen aiottua liikennettä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

6 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen mukainen ensimmäinen aikataulukausi alkaa 9 päivänä joulukuuta 2007.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/14/EY (32001L0014); EYVL N:o L 75, 15.3.2001, s. 29–46

Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Hannu Pennanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.