737/2006

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2006 ja satovahinkokorvauksiin liittyvien tietojen tallentaminen Tukisovellukseen

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään satovahinkojen korvaamisesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1214/2000) 6 §:n, 7 §:n ja 10 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Yksikköhinnat ja normisadot

Vuonna 2006, lukuun ottamatta talvehtimisvahinkoja, aiheutuneiden satovahinkojen korvaamisessa käytetään liitteen 1 mukaisia yksikköhintoja ja liitteessä 2 olevia alueellisia normisatoja. Talvehtimisvahinkojen korvaamisessa käytetään satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2005 annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (627/2005) säädettyjä yksikköhintoja ja normisatoja.

Nurmikasvien siementuotannon osalta liitteen 1 suluissa olevat yksikköhinnat koskevat tuotantoa, josta on tehty sopimus rekisteröidyn siemenliikkeen kanssa ja joka on liitetty jäljennöksenä tukihakemukseen.

2 §
Kasvit, joista korjataan kaksi tai useampia satoja

Säilörehunurmella ja muilla kasveilla, joista korjataan kaksi tai useampia satoja kasvukautena, on korjatuksi arvioidut satomäärät ennen tai jälkeen satovahingon, otettava huomioon korvauslaskelmassa arvioimalla korjatun sadon määrä.

3 §
Normisatoon laskettavat kasvit

Satovahinkokorvausjärjestelmän ulkopuolelle jäävät seuraavat:

1) satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) 4 §:n 3 momentin mukaiset luomusopimuksen siirtymävaiheessa olevat kasvulohkot;

2) ensimmäisen ja toisen vuoden raivioilla viljeltävät kasvit;

3) marjakasvustot, jotka eivät täytä maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (364/2003) 4 §:n mukaisia ikävaatimuksia;

4) valtioneuvoston asetuksen (270/2003) 3 §:n 1 momentin 18―29 kohdassa tarkoitetut kasvit sekä tarhaherne, joista ei ole tehty saman asetuksen 2 §:n kohdan 7 mukaista kirjallista viljelysopimusta;

5) mansikka; sekä

6) hakamaa, luonnonniitty, metsälaidun, suojavyöhyke ja kesanto.

Edellä mainittuja kohtien 1―6 sadon arvoa ei lasketa viljelijän omavastuuseen vaikuttavaan vahinkovuoden viljelmän normisadon arvoon. Tällaisissa tilanteissa normisatona käytetään nollaa.

4 §
Laadullisten satovahinkojen, sokerijuurikkaan ja muiden satovahinkojen tallennusten määräaika

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten on tallennettava satovahinkokorvausten hakemustiedot Tukisovellukseen laadullisten vahinkojen ja sokerijuurikkaan osalta viimeistään 15 päivänä joulukuuta sinä vuonna, jonka kasvukautta koskevasta vahingosta on kysymys ja muiden vahinkojen osalta viimeistään 30 päivänä marraskuuta.

Komission valtiontukikäsittelyyn EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitettavien korvausmäärien takia satovahinkokorvausten hakemustiedot on tallennettava määräaikaan mennessä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä elokuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Pirjo Kuusela

Liite 1

Satovahingoissa käytettävät yksikköhinnat vuonna 2006
Peltokasvit Yksikköhinta, senttiä/kg
Ruis 11,8
Ruisvehnä 11,8
Syysvehnä 10,6
Kevätvehnä 10,6
Ohra 10,0
Kaura 8,7
Seosvilja 8,8
Rypsi 20,0
Rapsi 20,0
Öljypellava 29,8
Kuitupellava 19,9
Herne 20,6
Tarhaherne 20,4
Ruokaperuna 19,0
Ruokateollisuusperuna 8,5
Tärkkelysperuna 5,1
Sokerijuurikas 3,7
Rehujuurikasvit 1,2
Kuivaheinä 10,0
Säilörehunurmi 1,7
Viljelty laidun 1,7
Vihantarehu 1,2
Apilansiemen 109 (320)
Timoteinsiemen 51 (70)
Nurminata 39 (110)
Raiheinä 51 (93)
Puutarhakasvit senttiä/kg
Punajuurikas 7,8
Porkkana 9,3
Sipuli 27,0
Kukkakaali 41,0
Valkokaali 18,7
Lanttu 6,5
Kiinankaali 52,0
Avomaankurkku 35,3
Rapeakeräsalaatti 62,0
Parsakaali 100,0
Mustaherukka 80,0
Punaherukka 90,0
Valkoherukka 100,0
Viherherukka 100,0
Karviainen 90,0
Liite 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.