733/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön direktiivin 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta trifloksistrobiinin, tiabendatsolin, abamektiinin, benomyylin, karbendatsiimin, thiofanaattimetyylin, myklobutaniilin, glyfosaatin, trimetyylisulfoniumin, fenpropimorfin ja klormekvatin jäämien enimmäismäärien osalta 7 päivänä heinäkuuta 2006 annettu komission direktiivi 2006/60/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan klormekvatin osalta 31 päivänä elokuuta 2006, benomyylin, karbendatsiimin ja tiofanaattimetyylin osalta 14 päivänä syyskuuta 2006 sekä abamektiinin, fenpropimorfin, glyfosaatin, myklobutaniilin, tiabendatsolin, trifloksistrobiinin ja trimetyylisulfoni -kationin osalta 20 päivänä tammikuuta 2007.

Komission direktiivi 2006/60/EY (32006L0060); EUVL N:o L 206; 27.7..2006, s. 1

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.