711/2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus luopumiseläkeasetuksen 4 b §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esityksestä, lisätään 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen (258/1974) 4 b §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 628/1986 ja 361/1989, uusi 3 momentti seuraavasti:

4 b §

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, voi luopumiseläkkeen saaja antaa kotieläintaloutta harjoittavan maatalousyrittäjän käyttää luopumissitoumuksen alaisia peltoja karjan laiduntamiseen ja nurmen tai heinän keräämiseen karjalle heinäkuun alusta marraskuun loppuun vuonna 2006.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä elokuuta 2006. Sitä sovelletaan sitoumusten alaisten peltojen käyttöön 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään marraskuuta 2006.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2006

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.