705/2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus passeista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun passilain (671/2006) 5 §:n 4 momentin ja 38 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Nimikirjoitus

Passinhakijan tulee allekirjoittaa passihakemus siten, että nimikirjoitus mahtuu passihakemuksessa sille merkittyyn tilaan.

Jos passinhakija on kirjoitustaidoton taikka vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn takia kykenemätön allekirjoittamaan hakemusta, passiin merkitään viiva korvaamaan nimikirjoitus.

2 §
Alaikäisen passihakemus

Huoltaja antaa suostumuksensa allekirjoittamalla passihakemuksen huoltajan suostumuskohdan.

Alaikäisen passinhakijan passihakemukseen tulee liittää kirjallinen, yksilöity suostumus niiltä huoltajilta, jotka eivät ole henkilökohtaisesti läsnä passihakemusta jätettäessä.

3 §
Merenkulkijain henkilöllisyystodistuksen hakeminen

Haettaessa merenkulkijain kansallisia henkilöllisyystodistuksia koskevassa yleissopimuksessa (SopS 64/1970) tarkoitettua merenkulkijain henkilöllisyystodistusta hakemukseen tulee liittää todistus siitä, että hakija työskentelee merenkulkijana aluksessa, jota vakituisesti käytetään merenkulkuun, taikka siitä, että hakijalla on aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen (1256/1997) mukainen pätevyyskirja ja hän on työnhakijana merenkulkijaksi.

4 §
Passin lähettäminen postitse

Kun passi lähetetään hakijalle postitse, tulee käyttää kirjattua kirjelähetystä tai vastaavan tasoista luotettavaa lähetystapaa.

Hakijalta peritään lähettämisestä valtion maksuperustelain (150/1992) mukainen maksu.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä elokuuta 2006.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Lupahallintopäällikkö
Anne Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.