704/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2006

Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitetun julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunta) suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista JHTT-lautakunta perii kiinteät maksut, ovat:

1) tutkinto-oikeushakemuksen käsittelymaksu 35 euroa;

2) tutkintomaksu JHTT-tutkintoon osallistuvalta 164 euroa;

3) maksu henkilön JHTT-luetteloon merkitsemisestä ja tilintarkastajantodistuksesta 57 euroa;

4) JHTT-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 334 euroa;

5) maksu yhteisön JHTT-luetteloon merkitsemisestä 57 euroa;

6) JHTT-toimintaselvityksen käsittelymaksu yhteisöltä 300 euroa.

Edellä tarkoitetun käsittelymaksun lisäksi peritään JHTT-yhteisöltä käsittelymaksuna JHTT-yhteisön palveluksessa JHTT-toimintaselvityksen jättämistä edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä olleiden JHTT-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 100 euroa kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä, kuitenkin enintään 2 000 euroa.

7) JHTT-tilintarkastajan vuosimaksu 90 euroa;

8) maksu JHTT-luettelosta annettavasta todistuksesta ja otteesta 10 euroa.

3 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka JHTT-lautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) julkaisut;

2) valokopiot ja muut jäljennökset;

3) muut palvelusuoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista 29 päivänä marraskuuta 2001 annettu valtiovarainministeriön asetus (1105/2001).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleesta suoritteesta peritään maksu sen suuruisena kuin se olisi peritty tällä asetuksella kumottavan asetuksen nojalla.

Asetuksen 2 §:n 7 kohdan mukaista maksua peritään vuonna 2006 tämän asetuksen voimaantulopäivänä JHTT-luetteloon merkityiltä henkilöiltä 30 euron suuruisena. Vuonna 2007 maksua peritään JHTT-luetteloon 1 päivänä tammikuuta 2007 merkityiltä henkilöiltä.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 2006

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Neuvotteleva virkamies
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.