699/2006

Annettu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2006

Sisäasiainministeriön asetus Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n ja asetuksen liitteen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä joulukuuta 2005 Ulkomaalaisviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen (1029/2005) 1 § ja asetuksen liite seuraavasti:

1 §
Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Ulkomaalaisvirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) paikallispoliisilta Ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi siirrettyä ensimmäistä oleskelulupaa;

2) paikallispoliisilta Ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi siirrettyä uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa);

3) paikallispoliisilta Ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai oleskelulupakorttia;

4) oleskeluluvan siirtämistä toiseen matkustusasiakirjaan;

5) muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa; sekä

6) viisumia.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä elokuuta 2006.

Helsingissä 4 päivänä elokuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Hallitusneuvos
Riitta Koponen

Liite

ULKOMAALAISVIRASTON (UVI) MAKSULLISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
Suorite Maksu Peruste
MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA SAMANLAATUISET SUORITTEET
Asia, joka koskee
- paikallispoliisilta UVIn ratkaistavaksi siirrettyä ensimmäistä oleskelulupaa 100 € 1 §/1
- paikallispoliisilta UVIn ratkaistavaksi siirrettyä uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa) 100 € 1 §/2
- paikallispoliisilta UVIn ratkaistavaksi siirrettyä uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa), hakija opiskelija tai alaikäinen 50 € 1 §/2
- paikallispoliisilta UVIn ratkaistavaksi siirrettyä oleskelulupaa työnhakua varten 50 € 1 §/2
- paikallispoliisilta UVIn ratkaistavaksi siirrettyä oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai oleskelulupakorttia 40 € 1 §/3
- oleskeluluvan siirtämistä toiseen matkustusasiakirjaan 16 € 1 §/4
- muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan myöntämistä 46 € 1 §/5
- muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa (hylkäävä päätös) 40 € 1 §/5
- viisumia 35 € 1 §/6
OMAKUSTANNUSARVOA ALEMMAT SUORITTEET
Asia, joka koskee
- Suomen kansalaisuuden saamista tai siitä vapautumista hakemuksen perusteella 400 € 2 §/1
- Suomen kansalaisuuden saamista ilmoituksen perusteella 240 € 2 §/2
- Suomen kansalaisuuden saamista ilmoituksen perusteella, hakija alaikäinen 100 € 2 §/2
- Suomen kansalaisuuden saamista ilmoituksen perusteella, jos hakija voi osoittaa olleensa sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa toisen maailmansodan johdosta 100 € 2 §/2
- kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaa tiedustelua 34 € 2 §/3
- ensimmäistä oleskelulupaa opiskelua varten (UlkL 46 §) 50 € 2 §/4
- ensimmäistä oleskelulupaa, hakija alaikäinen 50 € 2 §/4
- muuta ensimmäistä oleskelulupaa 175 € 2 §/4
- kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa 100 € 2 §/5
- hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä (UlkL 58 § 2 mom.) 100 € 2 §/6
- maahantulokiellon peruuttamista hakemuksesta 100 € 2 §/7
- pyynnöstä annettavaa todistusta 20 € 2 §/8
MAKSUA KOSKEVA MUUTOKSENHAKU

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia oikaisua Ulkomaalaisvirastolta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksen ratkaisijan päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja saa tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä (valtion maksuperustelaki 11 b §).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.