698/2006

Annettu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1213/2005) liitteen jaksoon "Tieliikennettä ja ajoneuvoja koskevat luvat" uusi 7 kohta, jolloin nykyinen 7―10 kohta siirtyvät 8―11 kohdaksi, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Harri Cavén

Liite


7. Poikkeuslupa turpeen, hakkeen, elävien eläinten tai puutavaran kuljetukseen rakennetun kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmän käyttöön tiellä siitä huolimatta, että vetoauton tai perävaunun taikka yhdistelmällä kuljetettavan vaihtokuormatilan ulkoleveys ylittää 2,55 metriä ja sisäleveys 2,51 metriä:

a) jos vetoauto ja perävaunu ovat otetut käyttöön ennen 1 päivää elokuuta 1997;
lupa myönnetään maantieteellisesti rajatulle alueella ja olemaan voimassa yhden vuoden luvan myöntämispäivästä 340 euroa
b) jos vetoauto tai perävaunu on otettu käyttöön 1 päivänä elokuuta 1997:
tai sen jälkeen; lupa myönnetään maantieteellisesti rajatulle alueella ja olemaan voimassa yhden vuoden luvan myöntämispäivästä 1 000 euroa
c) jos poikkeusluvan haltijan hallinnassa oleva a alakohdassa tarkoitetun yhdistelmän vetoauto tai perävaunu vaihdetaan toiseen ennen 1 päivää elokuuta 1997 käyttöön otettuun tai jos b alakohdassa tarkoitetun yhdistelmän vetoauto tai perävaunu vaihdetaan taikka jos yhdistelmän toiminta-alue muuttuu; lupa on voimassa enintään siihen saakka, kun a tai b alakohdassa tarkoitetun luvan voimassaolo päättyy 170 euroa
d) jos poikkeusluvan haltijan hallinnassa olevan a alakohdassa tarkoitetun yhdistelmän vetoauto tai perävaunu vaihdetaan 1 päivänä elokuuta 1997 tai sen jälkeen käyttöön otettuun; lupa on voimassa enintään siihen saakka, kun a alakohdassa tarkoitetun luvan voimassaolo päättyy 660 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.