622/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1248/2002) liitteessä 1 olevan I osan 0, 2, 10 ja 41 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, liitteessä 1 olevan I osan 0 ja 10 kohta asetuksessa 234/2005 ja mainitun liitteen I osan 2 kohta asetuksessa 334/2004 sekä mainitun liitteen I osan 41 kohta asetuksessa 309/2005, sekä

lisätään liitteen 1 I osaan, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 575/2003, 829/2003, 74/2004, 334/2004, 840/2004, mainituissa asetuksissa 234/2005 ja 309/2005 sekä asetuksissa 869/2005, 356/2006 ja 382/2006, uusi 59 ja 60 kohta, liitteeseen 2, sellaisena kuin se on mainituissa asetuksissa 575/2003 ja 840/2004, uusi 59 ja 60 kohta, liitteeseen 3, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 840/2004, uusi 59 ja 60 kohta sekä liitteeseen 4, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 59 ja 60 kohta seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006. Asetuksen liitteen 1 I osassa olevan taulukon 41 kohta tulee kuitenkin voimaan 9 päivänä marraskuuta 2006.

Komission direktiivi 2005/49/EY (32005L0049); EYVL N:o L 194; 26.7.2005, s. 12
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/55/EY (32005L0055); EYVL N:o L 275; 20.10.2005, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY (32005L0064); EYVL N:o L 310; 25.11.2005, s. 10
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/66/EY (32005L0066); EYVL N:o L 309; 25.11.2005, s. 37
Komission direktiivi 2005/78/EY (32005L0078); EYVL N:o L 313; 29.11.2005, s. 1
Komission direktiivi 2005/83/EY (32005L0083); EYVL N:o L 305; 24.11.2005, s. 32
Komission direktiivi 2006/28/EY (32006L0028); EYVL N:o L 65; 7.3.2006, s. 27
Komission direktiivi 2006/51/EY (32006L0051); EYVL N:o L 152; 7.6.2006, s. 11

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Apulaisosastopäällikkö
Reino Lampinen

Liitteet 1-4

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.