609/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen (179/1970) 54 §:n 1―4 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 34/2005, sekä

lisätään asetukseen uusi 56 b § seuraavasti:

54 §

Kirkkoherran peruspalkka on 2 146,12 euroa kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on vähintään kaksi kokoaikaista papin virkaa, kirkkoherran peruspalkka on 2 270,25 euroa kuukaudessa. Jos kirkkoherra on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 2 209,93 euroon kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on vähintään kaksi kokoaikaista papin virkaa, kirkollishallitus voi mainitun tutkinnon perusteella korottaa kirkkoherran peruspalkan enintään 2 386,39 euroon kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, kirkkoherran peruspalkkaa taikka yhdellä tai useammalla tässä momentissa mainitulla perusteella korotettua peruspalkkaa korotetaan 2,64 prosenttia.

Muun papin kuin kirkkoherran peruspalkka on 1 860,77 euroa kuukaudessa. Jos pappi on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 1 990,56 euroon kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, muun papin kuin kirkkoherran peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 5,70 prosenttia.

Diakonin peruspalkka on 1 688,15 euroa kuukaudessa. Jos diakoni on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 1 805,79 euroon kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, diakonin peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 5,69 prosenttia.

Kanttorin peruspalkka on 1 666,15 euroa kuukaudessa. Jos kanttori on suorittanut viranhoitoa edistävän ylemmän korkeakoulututkinnon, kirkollishallitus voi seurakunnanvaltuuston esityksestä korottaa hänen peruspalkkansa enintään 1 780,83 euroon kuukaudessa. Seurakunnassa, jossa on yli 10 000 jäsentä, kanttorin peruspalkkaa tai tutkinnon johdosta korotettua peruspalkkaa korotetaan 6,20 prosenttia. Seurakunnassa, jossa on vähintään kaksi kokoaikaista papin virkaa ja ainoastaan yksi kokoaikainen kanttorin virka, kanttorin peruspalkka on 1 771,22 euroa kuukaudessa ja mainitun tutkinnon johdosta korotettu peruspalkka on enintään 1 865,69 euroa kuukaudessa.


56 b §

Edellä 54 a §:ssä tarkoitettujen viranhaltijoiden peruspalkat määräytyvät 1 päivänä maaliskuuta 2005 voimaan tulleiden valtion virkamiesten A-palkkaustaulukoiden mukaan korotettuina 1,4 prosentilla.

Edellä 55 ja 56 §:ssä tarkoitetut ikä- ja kalliinpaikanlisät maksetaan seurakuntien viranhaltijoille uusien palkkausjärjestelmien kattavasta toteutuksesta valtionhallinnossa 14 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn virka- ja työehtosopimuksen nojalla lakanneiden valtion virkamiesten palkkausperusteiden mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2006.

Tämän asetuksen mukaiset palkat maksetaan takautuvasti 1 päivästä kesäkuuta 2006 viimeistään 1 päivänä elokuuta 2006 alkavalla palkanmaksukaudella.

Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2006

Kulttuuriministeri
Tanja Saarela

Vanhempi hallitussihteeri
Joni Hiitola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.