605/2006

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

New Yorkissa 31 päivänä lokakuuta 2003 tehty korruption vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 29 päivänä maaliskuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 8 päivänä kesäkuuta 2006 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 20 päivänä kesäkuuta 2006, on voimassa 20 päivästä heinäkuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2006 annettu laki (466/2006) tulee voimaan 21 päivänä heinäkuuta 2006.

3 §

Suomi on antanut yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä seuraavat ilmoitukset:

1) Yleissopimuksen 46 artiklan 13 kappaleessa tarkoitettu keskusviranomainen on Suomessa oikeusministeriö.

2) Suomi selittää 46 artiklan 14 kappaleen mukaisesti, että oikeusapupyynnöt ja niihin liitetyt asiakirjat on laadittava suomen, ruotsin, norjan tai tanskan taikka englannin, ranskan tai saksan kielellä tai niihin on liitettävä käännökset jollekin mainituista kielistä.

Yleissopimuksen 6 artiklan 3 kappaleessa tarkoitettuja viranomaisia ovat Suomessa rikoksentorjuntaneuvosto, oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto ja keskusrikospoliisi.

4 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä heinäkuuta 2006.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 58/2006)

Naantalissa 21 päivänä heinäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.