601/2006

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Norjan välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Oslossa 14 päivänä huhtikuuta 2005 Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 17 päivänä toukokuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 8 päivänä kesäkuuta 2006 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä kesäkuuta 2006, on voimassa 21 päivästä heinäkuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Norjan kanssa tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 8 päivänä kesäkuuta 2006 annettu laki (445/2006) tulee voimaan 21 päivänä heinäkuuta 2006.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä heinäkuuta 2006.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 55/2006)

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.