563/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee poronhoitovuodelta 2006/2007 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (542/2006) tarkoitetun tuen hakuaikaa ja tuen hakemista.

2 §
Tuen hakeminen

Tässä asetuksessa tarkoitettu tukihakemus on toimitettava viimeistään 31 päivänä elo-kuuta 2006 työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle tai sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella hakijan paliskunta sijaitsee.

Tukea on haettava ruokakunnittain tehdyllä kirjallisella hakemuksella (Lnro 227).

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2006.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Sauli Jokela

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.