551/2006

Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF) Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 päivätyllä pöytäkirjalla tehdyt muutokset, jotka eduskunta on hyväksynyt 1 päivänä kesäkuuta 2004 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 16 päivänä kesäkuuta 2004 ja joita koskeva hyväksymisasiakirja on talletettu hallitusten välisen kansainvälisen rautatiekuljetusten järjestön OTIF:n huostaan 4 päivänä elokuuta 2004, tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimuksen (COTIF) 42 artiklan mukaisesti Suomi on 8 päivänä kesäkuuta 2006 tehnyt seuraavan varauman, josta on ilmoitettu yleissopimuksen tallettajalle 16 päivänä kesäkuuta 2006:

Suomi ei sovella COTIF 1999–yleissopimuksen liitettä E (Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta infrastruktuurin käytöstä kansainvälisessä rautatieliikenteessä), liitettä F (Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisten normien vahvistamisesta ja yhtenäisten teknisten määräysten hyväksymisestä) eikä liitettä G (Yhtenäiset oikeussäännökset kansainvälisessä liikenteessä käytettäväksi tarkoitetun rautatiekaluston teknisestä hyväksymisestä).

3 §

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 16 päivänä kesäkuuta 2004 annettu laki (525/2004) tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

4 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 52/2006)
(Yleissopimuksen RID-liitteen määräykset julkaistaan Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa ainoastaan eduskunnan hyväksymiltä osin. RID-liitteen luku 1.10 on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa n:o 173/2004. Liite on kokonaisuudessaan nähtävissä liikenne- ja viestintäministeriössä ja saatavissa sieltä.)

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.