530/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1142/2004) liitteenä olevan maksutaulukon 2 §:n, sellaisena kuin se on asetuksessa 310/2005, seuraavasti:

2 §
Kansainväliset patenttihakemukset
Maksu kansainvälisestä patenttihakemuksesta patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan 250 €
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 25 €
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 tai 37 §:ää ole sovellettava 250 €
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 100 €
Lähettämismaksu 135 €
Maksu patenttilain 36 tai 37 §:n mukaan 250 €
Etuoikeustodistuksen lähettäminen patenttiasetuksen 47 §:n mukaan 15 €
Uutuustutkimusmaksu PCT-säännön 16.1a mukaan 1 615 €
Lisämaksu uutuustutkimuksesta
PCT-säännön 40.2a mukaan 1 615 €
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu PCT-säännön 58.1b mukaan 550 €
Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3a mukaan 550 €
Kopiot/sivu PCT-säännön 44.3b, 71.2b ja 94.2 mukaan 0,60 €
Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus 945 €
Palautus uutuustutkimusmaksusta, jos Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt aiemmin kansallisen uutuustutkimuksen hakemukselle, josta kansainväliselle hakemukselle pyydetään prioriteettia ja virastolle on ollut hyötyä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta 250 €
Palautus uutuustutkimusmaksusta hakemukselle, jossa pyydetään etuoikeutta hakemuksesta, jolle >Patentti- ja rekisterihallitus on aiemmin tehnyt kansainvälisen uutuustutkimuksen tai ITS-tutkimuksen. Mahdollinen palautuksen määrä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon Patentti- ja rekisterihallitus hyötyy aiemmin suoritetusta tutkimuksesta 50 tai 100 %

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.