523/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Valtioneuvoston päätös Längelmäen kunnan lakkauttamisesta ja sen alueiden liittämisestä Jämsän kaupunkiin ja Oriveden kaupunkiin

Valtioneuvosto on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n 1 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Längelmäen kunta lakkautetaan ja sen alueet siirretään Jämsän ja Oriveden kaupunkeihin seuraavasti:

Längelmäen kunnasta siirretään Jämsän kaupunkiin

1) Seuraavat kylät kokonaan: Eväjärvi (404), Hiukkaa (406), Kaukola (408), Kuusjärvi (413), Länkipohja (415), Ouninpohja (419), Päijälä (422), Rasi (425) ja Vilkkilä (435).

2) Kalkun kylästä (407) tilat Karpuu 1:58, Halava 1:29 ja Humalamäen lisämaa 1:37 kokonaan sekä tilasta Uusitalo 1:88 Vitalahdessa oleva palsta.

3) Korven kylä (412) lukuun ottamatta osaa tilasta Vanhatalo 3:0. Tästä Vanhatalon tilasta 3:0 siirretään Jämsän kaupunkiin 13 palstaa, jotka ovat: Velhonveden luoteispuolella oleva palsta, palsta Kalkun kylässä (407) olevan tilan 1:29 sisällä, palsta tilan 2:21 sisällä, saari Velhonvedessä, Velhonvedestä kaakkoon Länkipohjan kylän rajalle ulottuva palsta, kaksi palstaa Valkeajärven lounaispäässä, kaksi palstaa Myllyveden rannalla, palsta Myllyveden Vitalahdessa, kaksi palstaa Väärä-Kalkun Pompunlahden rannalla sekä palsta Hangasjärven pohjoispäässä.

4) Syväjärven kylä (430) lukuun ottamatta tiloja Mattila II 2:15, Ilomäki II 2:18, Heinisuo II 2:20, Mäkelä II 2:21, Kauko II 2:22, Perälä II 2:23, Mattila IV 2:24, Ilomäki IV 2:27, Sillanpää IV 2:28, Mäkelä IV 2:30, Kauko IV 2:31, Perälä IV 2:32, Kannisto 2:35, Salo III 2:50, Sillanpää II 2:51, Minnanrinne 2:75, Haarikka 2:76, Manula IV 2:77 ja Halkokorpi 2:88 sekä tilan Paavolanpelto 2:109 eteläisintä palstaa.

5) Lunastusyksiköiden sijaintialueesta 871 lunastusyksiköt (rautatiealueet) 1:4, 1:5, 1:6 ja 1:7 kokonaan.

6) Maanteiden sijaintialueesta 895 lunastusyksiköt 2:2, 2:4, 2:12, 2:13, 2:16 ja 2:17 kokonaan sekä lunastusyksiköistä 2:1, 2:3, 2:5, 2:6 ja 2:11 ne osat, jotka rajoittuvat Jämsään siirrettäviin kiinteistöihin.

7) Yhteisten vesialueiden sijaintialueesta 876 yhteinen alue 4:0 kokonaan ja osa yhteisistä alueista 3:0 ja 5:0 seuraavasti. Uusi kunnan raja yhteisellä alueella 3:0 kulkee Väärä-Kalkkujärven pohjoisrannalla tilojen 2:23 ja 3:0 rajalla olevasta pyykistä 7 kaakkoon pisteeseen, jonka koordinaatit kartastokoordinaattijärjestelmässä ovat 6853048; 2540255. Tästä raja jatkuu lounaaseen pisteeseen (6852355; 2539750), josta edelleen kaakkoon pisteiden (6852035; 2540119) ja (6852004; 2540432) kautta Myllyvedelle pisteeseen (6851795; 2540579) ja siitä edelleen pisteiden (6851819; 2540667), (6851571; 2540857) ja (6851461; 2540773) kautta Myllyveden kaakkoisrannalle tilojen 1:69 ja 1:46 välisellä rajalla olevaan pyykkiin 1. Uusi kunnan raja kulkee Iso Lääläjärven kaakkoisrannalla tilojen 1:88 ja 3:0 rajalla olevasta pyykistä Vp luoteeseen pisteeseen (6851064; 2542951), josta koillisrannalle tilojen 1:36 ja 3:0 välisellä rajalla olevaan pyykkiin 44. Uusi kunnanraja kulkee Velhonveden kaakkoisrannalla tilojen 1:44 ja 3:0 rajalla olevasta pyykistä 70 pohjoiseen pisteeseen (6853826; 2542256), josta pisteiden (6853826; 2542155) ja (6853442; 2541942) kautta luoteisrannalle tilojen 1:57 ja 3:4 välisellä rajalla olevaan rajapisteeseen 15. Yhteisestä alueesta 3:0 siirretään Jämsän kaupunkiin se osa, joka rajoittuu Jämsään siirrettäviin kiinteistöihin. Yhteisestä alueesta 5:0 siirretään Jämsän kaupunkiin 3 palstaa, jotka ovat: palsta Säkki-järvessä, palsta Syväjärvessä sekä palsta Iso Heiniä -järvessä.

Längelmäen kunnasta siirretään Oriveden kaupunkiin

1) Seuraavat kylät kokonaan: Attila (401), Eräsjärvi (402), Eräslahti (403), Hakosalmi (405), Kirjasniemi (409), Koivisto (410), Koljonkanta (411), Kylänoja (414), Löytäne (416), Maunu (417), Mulkola (418), Piittala (420), Puharila (421), Pääskylä (423), Raidisto (424), Ristjärvi (426), Rämesalo (427), Saviniemi (428), Solttila (429), Talviaistaipale (431), Tiihalanniemi (432), Tunkelo (433), Uuhiniemi (434), Vinkiä (436), Västilä (437) ja Leväslahti (438).

2) Kalkun kylä (407) lukuun ottamatta tiloja Karpuu 1:58, Halava 1:29 ja Humalamäen lisämaa 1:37 sekä tilan Uusitalo 1:88 Vitalahdessa olevaa palstaa.

3) Korven kylästä (412) osa tilasta Vanhatalo 3:0. Tästä Vanhatalon tilasta 3:0 siirretään Oriveden kaupunkiin 3 palstaa, jotka ovat: Väärä-Kalkusta Isoon Kaukajärveen ulottuva palsta, saari Saarijärvessä ja palsta Ison Kaukajärven saaressa.

4) Syväjärven kylästä (430) tilat Mattila II 2:15, Ilomäki II 2:18, Heinisuo II 2:20, Mäkelä II 2:21, Kauko II 2:22, Perälä II 2:23, Mattila IV 2:24, Ilomäki IV 2:27, Sillanpää IV 2:28, Mäkelä IV 2:30, Kauko IV 2:31, Perälä IV 2:32, Kannisto 2:35, Salo III 2:50, Sillanpää II 2:51, Minnanrinne 2:75, Haarikka 2:76, Manula IV 2:77 ja Halkokorpi 2:88 sekä tilan Paavolanpelto 2:109 eteläisin palsta.

5) Lunastusyksiköiden sijaintialueesta 871 lunastusyksiköt (rautatiealueet) 1:1, 1:2 ja 1:3 kokonaan.

6) Maanteiden sijaintialueesta 895 lunastusyksiköt 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:14 ja 2:15 kokonaan sekä lunastusyksiköistä 2:1, 2:3, 2:5, 2:6 ja 2:11 ne osat, jotka rajoittuvat Orivedelle siirrettäviin kiinteistöihin.

7) Maanteiden liitännäisalueiden sijaintialueesta 896 lunastusyksikkö 6:1 kokonaan.

8) Yhteisten vesialueiden sijaintialueesta 876 yhteiset alueet 1:0 ja 2:0 kokonaan sekä ne osat yhteisistä alueista 3:0 ja 5:0, joita ei edellä määritellyllä tavalla siirretä Jämsän kaupunkiin.

9) Yhteisten maa-alueiden sijaintialueesta 878 yhteiset alueet 1:0, 2:0, 3:1, 3:2 ja 4:0 kokonaan.

Vaikutukset oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen

Päätös ei aiheuta muutosta kuntien oikeudelliseen ja hallinnolliseen jaotukseen.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Laajentuneet kunnat ovat suomenkielisiä.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksisaattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Neuvotteleva virkamies
Kyösti Tornberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.