521/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2006

Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §

Valtion vuoden 2005 toisessa lisätalousarviossa momentille 31.72.43 myönnetystä määrärahasta sosiaali- ja terveysministeriön käyttöön osoitettu määräraha käytetään avustuksen maksamiseen viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankinnasta kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollolle aiheutuviin kustannuksiin.

2 §

Avustus on 50 prosenttia päätelaitehankinnan kustannuksista, kuitenkin enintään 500 euroa. Kustannuksina otetaan huomioon päätelaitteen, laturin sekä antennin arvonlisäveroton hankintahinta.

3 §

Lääninhallitus myöntää ja maksaa avustuksen kunnan tai sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hakemuksesta.

Avustushakemus toimitetaan lääninhallitukselle sen jälkeen, kun päätelaite on hankittu.

4 §

Lääninhallitus maksaa avustuksen yhtenä eränä. Avustus on käytettävä vuoden 2007 loppuun mennessä.

5 §

Lääninhallitukset laativat vuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen avustuksen käytöstä alueellaan kunnilta ja kuntayhtymiltä saamiensa selvitysten pohjalta.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista 30 päivänä joulukuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (1382/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tätä asetusta sovelletaan vuosina 2006 ja 2007 hankittavien päätelaitteiden kustannusten avustamiseen.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Finanssisihteeri
Tuula Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.