520/2006

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMa haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta 52/06 16.6.2006 1.7.2006

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Mariankatu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 772 005.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY (32002L0032); EYVL N:o L 140, 30.5.2002, s. 10
Komission direktiivi 2003/57/EY (32003L0057); EUVL N:o L 151, 19.6.2003, s. 38
Komission direktiivi 2003/100/EY (32003L0100); EUVL N:o L 285, 1.11.2003, s. 33
Komission direktiivi 2005/8/EY (32005L0008); EUVL N:o L 27, 29.1.2005, s. 44
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 (32005R0396); EUVL N:o L 70, 16.3.2005, s. 1
Komission direktiivi 2005/86/EY (32005L0086); EUVL N:o L 318, 6.12.2005, s. 16
Komission direktiivi 2005/87/EY (32005L0087); EUVL N:o L 318, 6.12.2005, s. 19
Komission direktiivi 2006/13/EY (32006L0013); EUVL N:o L 32, 4.2.2006, s. 44

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Taina Sahin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.