508/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 4 ja 5 §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 92/1995:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983 muutoksineen), jäljempänä tulvalaki, perusteella maksettavia korvauksia siltä osin kuin on kysymys puutarhatuotteille, korjatulle sadolle ja puustolle sekä kylvämättä jäämisen takia vuoden 2005 tulvista aiheutuneista vahingoista.

2 §
Korvausprosentti

Tämän asetuksen nojalla korvattavien kohteiden osalta korvaus on 60 prosenttia vahingoista, jotka ovat tulvalain korvausperusteiden mukaisia.

3 §
Korvausmäärärahat

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen perusteella maksettaviin 1 §:ssä tarkoitettuihin korvauksiin käytetään momentilla 30.50.48 talousarviossa vuodelle 2006 käytettävissä olevasta määrärahasta enintään liitteessä 1 mainitut kuntakohtaiset määrärahat.

4 §
Yksikköhinnat ja normisadot

Puutarhavahinkojen korvaamisessa käytettävien yksikköhintojen ja normisatojen osalta sovelletaan, mitä vuoden 2004 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (422/2005) 4 §:ssä säädetään. Lisäksi ruokohelven yksikköhintana käytetään 25 euroa/tonni ja normisatona kolme tonnia/ hehtaari.

Muilta osin korvaamisessa käytetään satovahinkojen korvaamisessa käytettävistä yksikköhinnoista ja normisadoista vuonna 2005 ja satovahinkokorvauksiin liittyvien tietojen tallentamisesta Tukisovellukseen annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (627/2005) säädettyjä yksikköhintoja ja normisatoja.

5 §
Oma työ

Oman työn korvaamisessa sovelletaan, mitä vuoden 2004 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (422/2005) 5 §:ssä säädetään.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Michael Nylund

Liite 1

KUNTAKOHTAISET TULVALAIN KORVAUSPERUSTEIDEN MUKAISET MÄÄRÄRAHAT MAATALOUSVAHINKOJEN KORVAUKSIIN
Kunta Määräraha(euroa)
Kittilä 1 000
Pyhäjoki 2 000
Sodankylä 100
Ylitornio 5 500

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.