499/2006

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksien reittitaksasta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 662/1994:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan säännöllisiin, tilausliikenteenä hoidettaviin kuljetuksiin, joissa kunta tai kuntayhtymä on tilaajana ja jotka hoidetaan tavanomaisella taksilla. Tässä asetuksessa säännöllisiksi katsotaan kuljetukset, joissa etukäteen tilattu kuljetus ajetaan samalla tai lähes samalla reitillä vähintään neljä kertaa 30 päivän aikana.

Tällä asetuksella säädetään ylimmästä sallitusta reittitaksasta.

2 §
Taksan rakenne

Reittitaksa voi koostua yhdestä tai useammasta osasta, joita voivat olla:

1) ajomatkamaksu;

2) odotusmaksu;

3) avustamislisä;

4) tavarankuljetuslisä.

3 §
Ajomatkamaksu

Ajomatkamaksu, joka määräytyy ajomatkan pituuden ja matkustajien lukumäärän perusteella, jaetaan neljään taksaluokkaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti. Taksaluokkien matkustajamäärä on erilainen koulukuljetuksissa ja muissa ajoissa, joihin reittitaksaa sovelletaan. Muissa kuin koulukuljetuksissa kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi henkilöksi.

Taksaluokka määräytyy suurimman yhtäaikaa kyydissä olevan matkustajamäärän perusteella. Koulukuljetuksissa oppilaiden satunnaiset poissaolot eivät vaikuta taksaluokan määräytymiseen.

Jollei toisin ole sovittu, reitin alku- ja päätepisteenä pidetään kuljetusta hoitavan autoilijan asemapaikkaa.

4 §
Odotusmaksu

Odotusajalta saadaan periä odotusmaksua enintään 2,60 euroa jokaiselta täydeltä viiden minuutin ajanjaksolta. Odotus ei katkaise reittiä.

Odotusmaksu saadaan periä vain, jos reittiin sisältyy vesistöjen ylittäminen lautalla tai lossilla tai jos odotusmaksun perimisestä ja sen määrästä on erikseen sovittu tilaajan kanssa.

5 §
Avustamislisä

Kuljetuksesta saadaan periä enintään 7,00 euron suuruinen avustamislisä, jos matkustajan kuljettaminen ja avustaminen edellyttää autoa, jossa on asianmukainen paari- tai vammaisvarustus edellyttäen, että avustamislisän perimisestä on erikseen sovittu tilaajan kanssa.

6 §
Tavarankuljetuslisä

Isokokoisten esineiden ja koirien kuljettamisesta saadaan periä enintään 2,10 euron suuruinen lisämaksu. Lisämaksua ei saa kuitenkaan periä matkustajan tavanomaisista matkatavaroista eikä näkövammaisen opaskoirasta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2006 ja on voimassa 2 päivään kesäkuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan taksien reittitaksasta 25 päivänä helmikuuta 2005 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (133/2005).

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Harri Cavén

Liite

Maksut euroina:

Reitin pituus enintään km Taksaluokka I 1―4 oppilasta 1―2 henkilöä Taksaluokka II 5―7 oppilasta 3―4 henkilöä Taksaluokka III 8―10 oppilasta 5―6 henkilöä Taksaluokka IV 11―13 oppilasta 7 tai useampia henkilöitä
5 8,65 9,55 9,95 10,85
10 10,35 11,40 11,95 12,95
15 13,20 14,55 15,20 16,50
20 16,05 17,65 18,45 20,05
25 18,90 20,75 21,70 23,60
30 21,70 23,90 25,00 27,15
35 24,55 27,00 28,25 30,70
40 27,40 30,15 31,50 34,25
45 30,15 33,20 34,70 37,70
50 33,05 36,35 38,05 41,35
55 35,90 39,50 41,30 44,90
60 38,75 42,60 44,55 48,40
65 41,55 45,75 47,80 51,95
70 44,40 48,85 51,05 55,50
75 47,20 51,90 54,25 59,00
80 50,05 55,05 57,55 62,55
85 52,85 58,15 60,80 66,10
90 55,70 61,25 64,05 69,60
95 58,55 64,40 67,30 73,15
100 61,35 67,50 70,60 76,70
yli 100 km 0,62 €/km 0,68 €/km 0,72 €/km 0,78 €/km

Muissa kuin koulukuljetuksissa kaksi alle 12-vuotiasta lasketaan yhdeksi henkilöksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.