498/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä tammikuuta 2006 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen (89/2006) 38 §:n 2 momentti ja

lisätään uusi 33 a § seuraavasti:

33 a §
Teknologiaosaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Teknologiaosaston osastopäällikkö ratkaisee lisäksi, jollei tässä työjärjestyksessä toisin säädetä, kaivoslaissa (503/1965) ja sen nojalla ministeriön ratkaistavaksi säädetyt asiat.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.