493/2006

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta vuonna 2006 sekä näitä sopimuksia koskevista sopimuskausista 31 päivänä maaliskuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (231/2006) 2 §, seuraavasti:

2 §
Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tukien hallinnossa ja valvonnassa sovelletaan, mitä suorien pinta-alaperusteisten tukien hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (406/2006) 4―12 ja 14―17 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.