474/2006

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006

Valtioneuvoston asetus siirrettävälle C-sokerille maksettavasta varastointikustannusten korvauksesta markkinointivuodelta 2005/2006

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 4 §:n 2 momentin ja 15 §:n 3 momentin sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena maksettavan siirrettävän C-sokerin varastointikustannusten korvauksen suuruudesta ja tuen maksamisesta markkinointivuodelta 2005/2006.

2 §
Korvauksen suuruus

Siirrettävän C-sokerin varastointikustannusten korvausta voidaan markkinointivuodelta 2005/2006 maksaa 0,33 euroa/100 kg valkoista sokeria kuukaudessa.

3 §
Korvauksen maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö maksaa korvauksen tuen hakijan tilille, kun pakollisesta varastointiajasta on kulunut vähintään kuusi kuukautta ja varastoinnissa on noudatettu, mitä sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 14 artiklassa ja sokerin seuraavaan markkinointivuoteen siirtämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 65/82 4 artiklassa säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Michael Nylund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.