435/2006

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä 27 päivänä lokakuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 32 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetuksen 29 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

29 §

Edellä 1 momentista poiketen turkiseläimiä ei kuitenkaan saa ruokkia minkin ruhoilla, ruhonosilla tai niistä johdetuilla tuotteilla. Lisäksi turkiseläinten ruhojen, ruhon osien ja niistä johdettujen tuotteiden käyttö on kielletty tarhakoirien ja kalansyötiksi tarkoitettujen toukkien ruokinnassa.

32 §

Muita sivutuoteasetuksen 23 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita kuin turkiseläinten ruhoja ja ruhonosia saadaan käyttää asetuksen 23 artiklan tarkoittamien eläintarhaeläinten, sirkuseläinten, muiden matelijoiden ja petolintujen kuin eläintarhaeläinten ja sirkuseläinten sekä luonnonvaraisten eläinten ruokintaan, jos käyttö ei aiheuta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2006.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Kirsti Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.