427/2006

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 ja 18 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tuottajalle maksettavista erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen ilmoittamisesta vuonna 2005 17 päivänä maaliskuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (173/2005) 12 §:n 3 momentti ja 18 § seuraavasti:

12 §
Kansallinen kiloperusteinen siementuki

Hakijan on toimitettava tukihakemuksen kohteena olevien siementen sertifiointipäätösten jäljennökset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006. Jos sertifiointi on suoritettu aikaisintaan 16 päivänä kesäkuuta 2006 ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2006, hakijan on toimitettava tukihakemuksen kohteena olevien siementen sertifiointipäätösten jäljennökset viimeistään 15 päivänä elokuuta 2006.

18 §
Myöhässä toimitettu hakemus

Myöhässä toimitetun Euroopan yhteisön rahoittaman tuen tai palkkion tukihakemuksen, tukihakemuksen liitteen, sopimuksen sekä 8 §:ssä tarkoitetun päätöksen perusteella tehdään tukivähennykset sen mukaan kuin siitä soveltamisasetuksen 21 artiklassa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Mirja Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.