425/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä lokakuuta 2003 annetun valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen (893/2003) 16 §:n 3 momentti, 28 §:n 1 momentin 1, 2 ja 3 kohta, 29 § ja 36 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 28 § 1 momentti ja 29 § asetuksessa 989/2004,

kumotaan 16 §:n 4 momentti,

lisätään väliaikaisesti 21 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

16 §

Käännöstoimiston toimintaa johtaa käännöstoimiston päällikkö.

21 §

EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö antaa kotimaan matkamääräykset EU-puheenjohtajuussihteeristön virkamiehille.


28 §

Sen lisäksi mitä muualla on säädetty, pääministeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vähintään vaativuusluokkaan 15 kuuluvan virkamiehen nimittämistä, jollei jäljempänä toisin säädetä,

2) kanslian toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä,

3) kanslian talousarvioehdotuksen ja siinä esitettävien tulostavoitteiden hyväksymistä,


29 §

Alivaltiosihteeri ratkaisee vaativuusluokkaan 11–14 kuuluvan virkamiehen nimittämisen sekä nimittämisen alle vuoden kestävään muuhun kuin erityisavustajan määräaikaiseen virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan nimittää pääministeri.

Hallintojohtaja ratkaisee enintään vaativuusluokkaan 10 kuuluvan virkamiehen nimittämisen.

36 §

Muun kuin 31 §:n 7 kohdassa tarkoitetun virkavapauden myöntää valtioneuvoston kanslian tekemien nimitysten osalta se, jolla on toimivalta nimittämiseen.Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2006.

Tämän asetuksen 21 §:n 4 momentti on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2007 saakka.

Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2006

Pääministeri
Matti Vanhanen

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.