421/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

Työministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työvoimatoimistoista

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/2004) 85 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 420/2006:

1 §
Toimivaltaiset työvoimatoimistot

Ulkomaalaislain (301/2004) nojalla työvoimatoimistolle säädettyihin tehtäviin toimivaltaisia ovat Vantaan, Lappeenrannan ja Tampereen työvoimatoimistot sekä Ahvenanmaan työnvälitystoimisto.

Edellä 1 momentissa mainituista työvoimatoimistoista toimivaltainen on se työvoimatoimisto, jonka alueella työ tehdään. Jos työtä tehdään useamman työvoimatoimiston alueella, toimivaltainen on työvoimatoimisto, jonka alueella työ pääasiassa tehdään. Jos työnteko ei ole minkään työvoimatoimiston alueeseen sidottua, toimivaltainen on työvoimatoimisto, jonka alueella on työnantajan toimipaikka.

2 §
Työvoimatoimistojen alueet

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin toimivaltaisten työvoimatoimistojen alueet ovat:

Vantaan työvoimatoimisto: Uudenmaan TE-keskuksen alue.

Lappeenrannan työvoimatoimisto: Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin TE-keskusten alueet.

Tampereen työvoimatoimisto: Pirkanmaan, Satakunnan, Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan TE-keskusten alueet sekä Varsinais-Suomen TE-keskuksen alue Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Ahvenanmaan työnvälitystoimisto: Ahvenanmaan maakunta.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

Työministeri
Tarja Filatov

Ylitarkastaja
Olli Sorainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.