405/2006

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus emolehmäpalkkio-oikeuksien siirtämisestä kansalliseen varantoon

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa 273/2003:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 nojalla tuottajille vahvistettujen emolehmäpalkkio-oikeuksien (palkkio-oikeus) siirtämistä mainitun asetuksen 125 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen varantoon.

2 §
Palkkio-oikeuksien siirto kansalliseen varantoon

Emolehmäpalkkioiden kiintiöjärjestelmän käyttö Suomessa on lopetettu 31 päivänä joulukuuta 2005 ja tuottajien hallinnassa olevat palkkio-oikeudet siirretään maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämään ja hallinnoimaan palkkio-oikeuksien kansalliseen varantoon.

Siirron suorittaa se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella tuottajan maatilan talouskeskus sijaitsee tai milloin tuottajalla on useita tuotantoyksiköitä, se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella pääosa toiminnasta tapahtuu. Ahvenanmaan maakunnassa siirron suorittaa Ahvenanmaan lääninhallitus.

3 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja Ahvenanmaan lääninhallituksen päätökseen säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 10 §:ssä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Taina Vesanto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.