401/2006

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1996 annetun eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 18 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 171/2005, väliaikaisesti seuraavasti:

18 §
Nauta

Lääninhallitus voi myöntää vapautuksen 3 momentissa tarkoitetusta laitumelle tai jaloittelutilaan pääsyä koskevasta vaatimuksesta, jos tuotantotilalla ei ole käytettävissään sopivaa laidunta tai jos muuta jaloitteluun soveltuvaa tilaa ei ole mahdollista kohtuudella järjestää tai jos vaatimuksen noudattaminen on kohtuutonta liikenteeseen, maastoon tai etäisyyteen liittyvistä syistä. Vapautus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja se peruutetaan, jos vapautuksen myöntämisen edellytykset lakkaavat. Lääninhallitus voi lisäksi myöntää vapautuksen enintään vuoden 2007 loppuun, jos hakija osoittaa luopuvansa 3 momentissa tarkoitettujen tuotantoeläinten pidosta tänä aikana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöneuvos
Pirkko Skutnabb

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.