385/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen turvamiehen koulutuksesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun rajavartiolain (578/2005) 23 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Rajavartiolain (578/2005) 23 §:ssä säädetyssä turvaamistehtävässä voi turvamiehenä toimia vain sellainen rajavartiomieheksi määrätty rajavartiolaitoksen virkamies, joka on saanut tässä asetuksessa säädetyn erityiskoulutuksen.

2 §
Koulutukseen valitseminen

Turvaamistehtävien koulutusta annetaan vain rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden erikseen nimeämille rajavartiomiehille. Turvaamistehtävien koulutukseen valitaan tehtävään ominaisuuksiensa puolesta hyvin soveltuvia rajavartiomiehiä.

3 §
Koulutuksen järjestelyt

Raja- ja merivartiokoulu järjestää turvaamistehtävien koulutusta rajavartiolaitoksessa. Raja- ja merivartiokoulu vastaa myös turvaamistehtävien koulutuksen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta rajavartiolaitoksessa.

Turvaamistehtävien koulutusta voivat antaa raja- ja merivartiokoulun tai poliisin järjestämässä koulutuksessa turvamieskoulutuksen saaneet rajavartiomiehet.

4 §
Turvamiehen perus- ja täydennyskoulutus

Turvamiehen peruskoulutus annetaan raja- ja merivartiokoulun toimeenpanemalla valmiusjoukkueen peruskurssilla. Turvamiehen täydennyskoulutus sisällytetään rajavartiolaitoksen hallintoyksiköiden vuosittaisiin koulutusohjelmiin. Turvamiehen perus- ja täydennyskoulutuksesta määrätään tarkemmin erikseen.

5 §
Yleis- ja kenttäjohtajien kouluttaminen turvaamistehtäviin

Rajavartiolaitoksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (651/2005) säädetyssä yleisjohtajan tai kenttäjohtajan tehtävässä toimivat rajavartiomiehet koulutetaan turvaamistehtävien suunnittelu- ja johtotehtäviin siten kuin asiasta erikseen määrätään.

6 §
Siirtymäsäännös

Rajavartiomiehet, jotka ovat vuonna 2003 tai sen jälkeen tämän asetuksen voimaantulopäivään mennessä suorittaneet asetuksessa säädetyn koulutuksen saavat toimia turvamiehen tehtävässä asianomaisen hallintoyksikön päällikön tekemällä päätöksellä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Hallitusneuvos
Tomi Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.