384/2006

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 4 a ja 14 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 9 päivänä syyskuuta 1990 ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen (846/1990) 14 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa 815/2003, ja

lisätään 4 a §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 54/2004, uusi 5 momentti seuraavasti:

4 a §
Kuljettajaopetus linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo-oikeutta varten

Osa 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta ajo-opetuksesta voidaan opetussuunnitelmassa vahvistaa annettavaksi simulaattorissa, jos laite teknisiltä ja koulutuksellisilta ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan sekä liikenneympäristön ja -olosuhteet riittävästi huomioon ottaessaan soveltuu opetussuunnitelmassa nimettävien oppisisältöjen opetukseen suoritettavan ajo-oikeuden luokkaa vastaavalle ajo-opetukselle asetettujen yleisten tavoitteiden mukaisesti. Simulaattoria käyttäen annettavan opetuksen enimmäismäärä D-luokassa on 15 tuntia ja CE-luokassa 20 tuntia. Opettajalla on oltava luokkaa vastaavan ajo-opettajan kelpoisuus ja hänen on oltava mukana opetustilanteessa koko oppitunnin ajan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.