367/2006

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna kansallisena tukena voidaan sokerijuurikkaan viljelijöille maksaa sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kansallista tukea vuodelta 2006 siten, kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Tuen myöntämisen perusteet

Tuki maksetaan viljelijän ilmoittaman tai mahdollisessa valvonnassa hyväksytyn sokerijuurikkaan vuoden 2006 viljelyalan perusteella. Tukea myönnetään enintään sille sokerintuotantoon käytettävälle sokerijuurikasalalle, jonka viljelijä on vuonna 2006 ilmoittanut maa- ja metsätalousministeriön kasvulohkolomakkeella numero 102 B tai kylvöalailmoituslomakkeella numero 117.

Sokerijuurikkaan viljelijöille voidaan maksaa kansallista tukea enintään 60 euroa hehtaarilta, kuitenkin yhteensä enintään 1,5 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, hehtaarikohtaista tukea alennetaan suhteessa ylittymiseen.

3 §
Tuen hakeminen

Hakemus tuen saamiseksi on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 279 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2006. Hakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Michael Nylund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.