360/2006

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1284/2003) 1 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2003 maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1284/2003) 1 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 390/2004, seuraavasti:

1 §

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 22 §:n mukaista asuntorahoitusta koskevaa tukea ja 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua investointitukea voidaan kuitenkin hakea 24 päivästä toukokuuta 2004 alkaen. Mahdollisuus hakea tukea ei koske sikaloiden uudisrakentamiseen ja laajentamiseen myönnettävää tukea. Tukea kuitenkin saa hakea sikaloiden peruskorjaamiseen.Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esko Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.