358/2006

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti, säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 31 päivänä toukokuuta 2002 annetun lain (453/2002) 5 §:n 2 ja 3 momentin nojalla:

1 §

Kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta, ylläpitämisestä, tietopalvelusta ja kehittämisestä aiheutuvien kustannustensa kattamiseksi Maanmittauslaitos saa kiinteistötietojärjestelmän suoritteista asetuskautena kertyvästä tulosta aiheutuneita kustannuksia vastaavan tulon, kuitenkin enintään 15 % asetuskauden tuloista.

Maanmittauslaitos raportoi toteutuneet kustannukset kiinteistötietojärjestelmän neuvottelukunnalle vuoden 2006 kustannusten osalta tammikuussa 2007 ja koko asetuskauden osalta tammikuun 2008 loppuun mennessä.

2 §

Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kunnat saavat valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän aiheuttamien käyttöönottokustannusten kattamiseksi kiinteistötietojärjestelmän suoritteista kertyvistä tuloista yhteensä 1 657 750 euroa ja Maanmittauslaitos saa järjestelmän kehittämisen ja käyttöönottoon valmistautumisen aiheuttamien kustannusten kattamiseksi 2 493 490 euroa.

3 §

Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi järjestelmästä huolehtiville viranomaisille maksetaan kiinteistötietojärjestelmän suoritteista 1 ja 2 § mukaisten korvausten maksamisen jälkeen jäljelle jäävästä tulosta seuraavien prosenttiosuuksien mukaisesti:

1) Maanmittauslaitoksen osuus on 44,1 prosenttia;

2) oikeusministeriön osuus on 35,6 prosenttia; sekä

3) kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien yhteinen osuus on 20,3 prosenttia.

Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kunnat saavat tiedon tuottajana edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta kuntien yhteisestä osuudesta osuuden siinä suhteessa kuin kiinteistörekisterin pitäjän vastuulla olleita rekisteriyksiköiden tietoja luovutettiin kiinteistötietojärjestelmästä vuosina 2002, 2003 ja 2004.

4 §

Maanmittauslaitos jakaa 2 §:ssä mainitut osuudet kiinteistörekisterin pitäjinä toimiville kunnille näiden Maanmittauslaitokselle ilmoittamien käyttöönottokustannusten suhteessa kolmessa erässä siten, että ensimmäinen, 552 600 euron suuruinen erä maksetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006, toinen 552 600 euron suuruinen erä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2007 ja kolmas 552 600 euron suuruinen erä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.

Maanmittauslaitos jakaa saamistaan maksutuloista 3 §:ssä tarkoitetut osuudet oikeusministeriölle kuukausittain seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivien kuntien osuudet Maanmittauslaitos maksaa seuraavasti:

1.6.2006 ― 31.8.2006 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2006,

1.9.2006 ― 31.12.2006 kertyneestä tulosta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2007,

1.1.2007 ― 31.5.2007 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2007

1.6.2007 ― 31.8.2007 kertyneestä tulosta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2007 ja

1.9.2007 ― 31.12.2007 kertyneestä tulosta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2008.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006 ja on voimassa joulukuun loppuun 2007.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.