357/2006

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta 31 päivänä toukokuuta 2002 annetun lain (453/2002) 7 §:n ja kiinteistörekisterilain (392/1985) 14 a §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta valtiolle ja kunnalle perittävistä maksuista.

Tätä asetusta ei sovelleta niihin suoritteisiin, joista perittävistä maksuista säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteita perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteistötietojärjestelmästä julkisoikeudellisina suoritteina annettavista oikeaksi todistetuista otteista ja todistuksista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut.

3 §
Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat omakustannushintaan hinnoiteltavat suoritteet

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutetuista kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta sekä kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut.

4 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Muusta kuin 2 §:ssä tai 3 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta ja käyttöoikeuden luovutuksesta peritään maksu liiketaloudellisin perustein kiinteistötietojärjestelmän hallintoorganisaation hinnoittelun mukaisesti.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006 ja on voimassa joulukuun loppuun 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.