355/2006

Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) 8 § ja 10 §:n otsikko, sekä

lisätään 10 §:ään uusi 3 momentti,seuraavasti:

8 §
Direktiivien ja E-sääntöjen mukaiset vaatimukset.

1. L-luokan ajoneuvojen sekä niiden järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tulee tyyppihyväksynnässä ja ensi kertaa käyttöön otettaessa täyttää liitteessä 1 olevat EY- tai E-tyyppihyväksyntää tai direktiivin tai E-säännön vastaavuutta koskevat vaatimukset.

2. Piensarjatyyppihyväksynnässä ja piensarjatyyppihyväksytyn sekä yksittäiskappaleena valmistetun tai maahantuodun ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa voidaan soveltaa liitteessä 2 olevia poikkeuksia liitteessä 1 olevista vaatimuksista

10 §
Muuttotavarana maahantuodun ja eräiden muiden ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus

3. Ajoneuvon katsotaan täyttävän 1 momentin vaatimukset, jos ajoneuvo täyttää aiemman rekisteröintimaan kyseistä mallivuotta koskevat vaatimukset ja vastaa mallivuoden 1993 ja sitä uudempien ajoneuvojen päästöjen osalta vähintään E-säännön n:o 40/01 päästötasoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Ylitarkastaja
Maria Rautavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.