352/2006

Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa 5 päivänä tammikuuta 1994 annetun asetuksen (13/1994) 3 § seuraavasti:

3 §
Rikosrekisteritietojen luovuttamista koskevat pyynnöt

Vieraan valtion viranomaisen pyyntö rikosrekisteritietojen luovuttamisesta lain 1 §:n 2 momentin 5 kohdan ja 24 §:n mukaisesti on tehtävä oikeusministeriölle.

Euroopan unionin jäsenvaltion viranomaisen 1 momentissa tarkoitettuun pyyntöön on vastattava viipymättä ja viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa päivästä, jona pyyntö on vastaanotettu. Vastaus toimitetaan suomen tai ruotsin kielellä taikka Suomen ja pyynnön esittäneen valtion hyväksymällä muulla kielellä käyttäen rikosrekisteritietojen vaihtamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 2005/876/YOS liitteenä olevaa lomaketta.

Suomen viranomainen tekee pyynnön rikosrekisteritietojen luovuttamisesta toisen Euroopan unionin jäsenvaltion viranomaiselle tämän jäsenvaltion virallisella kielellä tai tämän jäsenvaltion hyväksymällä muulla kielellä käyttäen 2 momentissa tarkoitettua lomaketta.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2006.

Neuvoston päätös 2005/876/YOS; EYVL N:o L 322, 9.12.2005, s. 33

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2006

Ministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Ilari Hannula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.