351/2006

Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2006

Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

lisätään 20 päivänä elokuuta 1993 annettuun rikosrekisteriasetukseen (772/1993) siitä asetuksella 1094/1999 kumotun 12 §:n tilalle uusi 12 § seuraavasti:

12 §

Oikeusrekisterikeskuksen on keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen osapuolena olevan valtion kansalaisesta rikosrekisteriin tehdyn merkinnän jälkeen viipymättä ilmoitettava tämän valtion viranomaiselle tiedot merkinnästä.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2006.

Neuvoston päätös 2005/876/YOS; EYVL N:o L 322, 9.12.2005, s. 33

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2006

Ministeri
Kari Rajamäki

Lainsäädäntöneuvos
Ilari Hannula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.