342/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista 14 päivänä huhtikuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (273/2004) 6, 8―11 ja 13 § seuraavasti:

6 §
Eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonti

Eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonnin ehdoista, rajoituksista ja todistuksista säädetään sivutuoteasetuksessa. Kuitenkin seuraavia sivutuotteita saadaan tuoda maahan vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla:

1) sellainen sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 1 ja 2 kuuluva aines sekä tällaisesta aineksesta johdetut tuotteet, joiden tuonnista ei ole säädetty sivutuoteasetuksessa;

2) sellainen sivutuoteasetuksen mukaisesti luokkaan 3 kuuluva aines sekä tällaisesta aineksesta johdetut tuotteet, joiden tuonnista ei ole säädetty sivutuoteasetuksessa;

3) täytettävät eläimet; sekä

4) diagnostisiin, koulutuksellisiin tai tutkimustarkoituksiin tuotavat sivutuotteet.

8 §
Käsitelty eläinvalkuainen

Eläinten ruokintaan tarkoitettua käsiteltyä eläinvalkuaista ja sitä sisältäviä rehuvalmisteita, lukuun ottamatta lemmikkieläinten ruokia sekä kalajauhoa ja kalajauhoa sisältäviä rehuvalmisteita, jotka on tarkoitettu muiden eläinten kuin märehtijöiden ruokintaan, saadaan tuoda maahan vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla.

9 §
Muu kalaperäinen aines kuin kalajauho

Turkiseläinten rehuksi tai tällaisen rehun raaka-aineeksi tarkoitettua muuta kalaperäistä ainesta kuin kalajauhoa saadaan tuoda maahan vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla.

Perkaamattomia luonnosta pyydettyjä tai viljeltyjä lohia, taimenia, kirjolohia, harjuksia, muikkuja, siikoja, haukia ja piikkikampeloita tai näiden perkuujätteitä saadaan tuoda maahan vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla.

10 §
Eläintauteja aiheuttavat mikrobit ja loiset

Eläintautilain (55/1980) 3 §:n 2 momentin nojalla vastustettaviksi eläintaudeiksi määrättyjä eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia taikka muita vastustettaviin eläintauteihin verrattavia vakavia eläintauteja aiheuttavia mikrobeja tai loisia ja niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muitavastaavia tavaroita saadaan tuoda maahan vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla.

11 §
Eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavat muut tavarat

Seuraavia tavaroita saadaan tuoda maahan vain, jos ne on puhdistettu tai käsitelty siten, ettei niistä aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa:

1) sorkka- ja kavioeläinten sekä lintujen tuotannossa, hoidossa ja pitopaikoissa käytetyt vaatteet, varusteet, kuivikkeet ja muut tavarat;

2) elävien ja kuolleiden sorkka- ja kavioeläinten sekä lintujen, niiden osien, alkioiden ja sukusolujen sekä niistä saatavien tuotteiden säilytykseen, pakkaukseen ja kuljetukseen käytetyt tavarat; sekä

3) käytetyt maatalouskoneet.

Muutoin edellä 1 momentissa tarkoitettuja tavaroita saadaan tuoda maahan vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla.

13 §
Näyte-erät

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää tuontiluvan näyte-erän tuontiin. Tuontilupa voidaan myöntää vain sellaiselle näyte-erälle, jolla ei ole kaupallista arvoa, joka tuodaan tutkimusta varten ja joka hävitetään tutkimuksen jälkeen.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Maija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.