337/2006

Annettu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä 27 päivänä lokakuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (850/2005) 4 §:n 1 momentti, 21 §:n 3 momentti, 24 §:n 1 momentti sekä 25 ja 35 § seuraavasti:

4 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamisen valvontaa johtaa Elintarviketurvallisuusvirasto.


21 §
Tarkastuskertomus ja luettelo tehdyistä tar- kastuksista

Läänineläinlääkäreiden on vuosittain laadittava luettelo tämän asetuksen mukaisesti suorittamistaan tarkastuksista sekä yhteenveto alueensa kunnaneläinlääkäreiden lähettämistä tarkastusluetteloista ja toimitettava ne Elintarviketurvallisuusvirastolle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.


24 §
Ilmoitukset

Valvontaviranomaisen on viipymättä ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle laitosten hyväksymisistä ja hyväksymisen peruuttamista koskevista päätöksistä sekä havaitsemistaan olennaisista puutteista sivutuoteasetuksen ja tämän asetuksen noudattamisessa.


25 §
Luettelo hyväksytyistä laitoksista

Hyväksytyistä laitoksista laadittavasta luettelosta säädetään sivutuoteasetuksen 26 artiklassa. Luettelon laatimista varten valvontaviranomaisten on annettava jokaiselle hyväksymälleen laitokselle artiklan edellyttämä virallinen numero, jolla laitos ja sen toiminnan luonne yksilöidään.

Kunnaneläinlääkärin on toimitettava luettelo hyväksymistään laitoksista läänineläinlääkärille seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Läänineläinlääkärin on pitämänsä laitosluettelon lisäksi kerättävä tiedot alueensa kunnaneläinlääkärien hyväksymistä laitoksista. Läänineläinlääkärin on toimitettava jäljennös laatimastaan laitosluettelosta sekä yhteenveto alueensa kunnaneläinlääkärien laitosluetteloista Elintarviketurvallisuusvirastolle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

35 §
Valvontaviranomaisten ilmoitukset ja luettelot

Kunnaneläinlääkärin on viipymättä ilmoitettava läänineläinlääkärille 33 §:ssä tarkoitetuista ilmoituksista. Lisäksi kunnaneläinlääkärin on pidettävä luetteloa toimialueellaan vastaanottamistaan 33 §:ssä säädetyistä ilmoituksista.

Läänineläinlääkärin on pidettävä luetteloa vastaanottamistaan 33 §:ssä säädetyistä ilmoituksista ja lähetettävä pitämiensä luetteloiden sisältö Elintarviketurvallisuusvirastolle vuosittain tammikuun loppuun mennessä.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Maija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.