319/2006

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivien 90/642/ETY ja 86/362/ETY muuttamisesta siinä vahvistettujen kresoksiimimetyylin, syromatsiinin, bifentriinin, metalaksyylin ja atsoksistrobiinin jäämien enimmäismäärien osalta 8 päivänä marraskuuta 2005 annettu komission direktiivi 2005/76/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä toukokuuta 2006.

Komission direktiivi 2005/76/EY (32005L0076); EUVL N:o L 293; 9.11.2005, s. 14

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.