315/2006

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2006

Työministeriön asetus maahanmuuttoasiain toimikunnasta

Työministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 9 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (493/1999) 6 b §:n 3―4 momentin nojalla:

1 §
Toimikunnan tarkoitus

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi asettaa maahanmuuttoasiain toimikunnan. Toimikunta voidaan asettaa myös kahta tai useampaa Työvoima- ja elinkeinokeskuksen aluetta varten yhteisenä. Toimikunnan tarkoituksena on avustaa työvoima- ja elinkeinokeskusta, lääninhallitusta, alueen työvoimatoimistoja ja kuntia maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisessä, yhteensovittamisessa ja muissa maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä.

2 §
Toimikunnan tehtävät

Toimikunnan tehtävänä on:

1) maahanmuuttajien kotouttamisen kehittäminen, seuranta ja yhteensovittaminen;

2) kotouttamiseen liittyen etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen;

3) alueen viranomaisten ja muiden toimijoiden toiminnan yhteensovittaminen ja yhteistyön kehittäminen maahanmuuttajien kotouttamista koskevissa asioissa;

4) maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen;

5) työperäiseen maahanmuuttoon liittyvien asioiden käsitteleminen;

6) maahanmuuttajien asemaan liittyvien aloitteiden tekeminen; sekä

7) pakolaisten kuntiin sijoittamisen edistäminen.

3 §
Toimikunnan kokoonpano

Toimikunnassa on puheenjohtajan lisäksi enintään 14 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikunnan puheenjohtajana toimii työvoima- ja elinkeinokeskuksen virkamies. Varapuheenjohtajan toimikunta valitsee jäsentensä keskuudesta. Toimikunta asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Toimikunnan jäsenten ja heidän varajäsentensä tulee edustaa:

1) työvoima- ja elinkeinokeskusta;

2) lääninhallitusta;

3) maakunnan liittoa;

4) alueen keskeisiä kuntia ja työvoimatoimistoja;

5) kansalaisjärjestöjä; sekä

6) muita toimikunnan alueen ja tehtävien kannalta oleellisia tahoja.

Jos toimikunnan jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, työvoima- ja elinkeinokeskus määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Toimikunnan työskentely

Toimikunnalla voi olla sivutoiminen sihteeri, joka on palvelussuhteessa työvoima- ja elinkeinokeskukseen. Toimikunnalla voi olla muitakin sivutoimisia sihteereitä.

Toimikunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toimikunta voi asettaa työnsä tueksi ajankohtaisia tarpeita varten selvitys- ja työryhmiä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2006

Ministeri
Tarja Filatov

Neuvotteleva virkamies
Meri-Sisko Eskola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.