312/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjan (SopS 51/1983) IV liitteeseen Lontoossa 1 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyt muutokset, jotka eduskunta on hyväksynyt 12 päivänä joulukuuta 2005 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 10 päivänä maaliskuuta 2006, ovat Suomen osalta voimassa 1 päivästä elokuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten hyväksymistä koskevan ilmoituksen antamisen yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavan varauman koskien Ahvenanmaan maakuntaa:

Pöytäkirjan IV liitteen 3 luvun 11 säännön määräykset käymäläjäteveden tyhjentämisestä ja pöytäkirjan IV liitteen 4 luvun 12 säännön määräykset vastaanottolaitteistoista eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa.

3 §

Muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (167/2006) tulee voimaan 3 päivänä toukokuuta 2006.

Ahvenanmaan osalta laki tulee voimaan 2 §:ssä mainituin poikkeuksin.

4 §

Muutosten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä toukokuuta 2006.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 30/2006)

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.