311/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalista annetun asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministerin esittelystä,

muutetaan hengenpelastusmitalista 16 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (487/1978) 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §

Käsiteltäessä hengenpelastusmitalin antamista koskevia ehdotuksia sisäasiainministeriön apuna on hengenpelastusmitalilautakunta. Siihen kuuluu viisi tasavallan presidentin neljäksi vuodeksi kerrallaan määräämää jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä määrätään yksi toimimaan puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana. Lautakunnan sihteerintehtävät ja toimistotyöt hoidetaan Etelä-Suomen lääninhallituksessa virkatyönä.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä toukokuuta 2006.

Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin hengenpelastusmitalin antamista koskeviin ehdotuksiin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.