278/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus taloudenhallinnan neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään talous- ja velkaneuvonnasta 4 päivänä elokuuta 2000 annetun lain (713/2000) 2 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa (9/2006):

1 §
Taloudenhallinnan neuvottelukunta

Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimii taloudenhallinnan neuvottelukunta taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten.

2 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Taloudenhallinnan neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää taloudenhallintaa koskevaa tietämystä, kasvatusta ja tutkimusta sekä talousneuvonnan kehittämistä;

2) tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä taloudenhallinnan kehittämisessä ja ylivelkaantumisen ennalta ehkäisemissä;

3) huolehtia siitä, että taloudenhallintaan liittyvää valistus- ja neuvontamateriaalia on saatavilla;

4) käynnistää taloudenhallinnan tutkinnon sisällön suunnittelu; sekä

5) edistää muulla vastaavalla tavalla taloudenhallintaa yhteiskunnassa.

3 §
Neuvottelukunnan asettaminen ja jäsenet

Valtioneuvosto asettaa taloudenhallinnan neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 15 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Neuvottelukunnan jäseniksi kutsutaan viranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden taloudenhallinnan kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden edustajia.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa kesken toimikauden, kauppa- ja teollisuusministeriö kutsuu hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Toiminnan järjestäminen

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita sekä asettaa jaostoja tai työryhmiä.

Neuvottelukunnalla voi olla sihteereitä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille, varajäsenille ja sihteerille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkioita ja matkakustannusten korvausta kauppa- ja teollisuusministeriön määräysten mukaan.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2006.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Ulla Karhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.