271/2006

Annettu Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Valtioneuvoston asetus kihlakunnansyyttäjästä annetun asetuksen 5 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan kihlakunnansyyttäjästä 21 päivänä marraskuuta 1997 annetun asetuksen (1015/1997) 5 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1160/2000, seuraavasti:

5 a §
Yhteistoiminta-alueen päällikön tehtävät

Yhteistoiminta-alueen päällikön tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää toimintaa yhteistoiminta-alueella,

2) huolehtia alueen syyttäjänvirastojen ja syyttäjäosastojen työmäärien tasaamisesta;

3) vahvistaa yhteistoiminta-alueen vuotuinen toimintasuunnitelma alueen syyttäjänvi- rastojen ja syyttäjäosastojen päälliköitä kuultuaan; sekä

4) käydä kehityskeskustelut yhteistoiminta alueen syyttäjänvirastojen ja syyttäjäosastojen päälliköiden kanssa sekä tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle ehdotus yhteistoiminta-alueen virkamiesten tehtävien vaativuustasosta ja suoritustasosta.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2006.

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2006

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Leena Kuusama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.